กีฬาประชาชนท้องถิ่น อปท/ธกส ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเขื่องใน อปท./ธกส. สัมพันธ์ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสหธาตุศึกษา ในวันศุกร์ 20 มีนาคม พ.ศ 2558