โครงการฝึกอบรมอาชีพ ทำไส้กรอก ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ทำไส้กรอก ประจำปี 2559 วันที่ 9 มิถุนายน พศ. 2559 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกอก (สนามบินเก่า)