ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.บ้านกอก

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.บ้านกอก

ในสมัครรับสรรหา กกต.ประจำ ทต.บ้านกอก