ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก

 

                                                   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก

                เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก