ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่4

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่4 (ต่อถนนคอนกรีตเดิม)ห้วยน้ำก่ำ หมู่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์