วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายจิตติวัฒน์ ศิริวัฒน์ ประะธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 

 

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
นายจิตติวัฒน์ ศิริวัฒน์ ประะธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
คณะผู้บริหารนำโดย นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก และหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกอก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก (หลังเก่า)