กิจกรรมเด่น1

แก้ปัญหาคอลง5L

 วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล นำนายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายเชิดชัย มาลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าตรวจสอบสภาพถนนเลียบคลองส่งน้ำ สาย 5L บริเวณคลองห้วยเรือ บ้านนาแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่ถูกผลกระทบจากพายุโพดุล ตั้งแต่ กันยายน 2562 เพื่อซ่อมแซมต่อไป✧ ✩