กิจกรรมเด่น2

แก้ไขน้ำท่วมขัง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านกอก โดยนายสมควร พลพวก ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ประสานหมวดทางหลวงเขื่องใน นำเครื่องจักรกล (แบคโฮ) มาขุดคลองข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 23 ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอขอบคุณ หมวดทางหลวงเขื่องใน