กิจกรรมเด่น3

กิจกรรมเด่น3

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 65 นายจักรพันธ์ ทวีศรี สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี (สจ.เขต1) ได้นำนายช่างของ อบจ.ลงสำรวจพื้นที่ ถนนเชื่อมระหว่างตำบล โดยมี นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล นายช่างเทศบาล ร่วมสำรวจให้ข้อมูล ซึ่งเป็นถนนที่ชำรุด-ราษฎรมีความเดือดร้อนในการสัญจร ขอให้ อบจ.พิจารณาทำการปรับปรุง