เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

ตรวจสอบอาคาร

วันที่่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยนายจักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชน เร็ว ๆ นี้