ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
Friday, 14 June 2019
       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Read More...
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
Monday, 22 October 2018
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ... Read More...
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
Tuesday, 02 October 2018
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 คลิก Read More...
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
Wednesday, 03 October 2018
  รายงานผลการปฎิบัติตามแผนฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง... Read More...
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร
Monday, 21 August 2017
  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก... Read More...